Portal de l'opositor/a del Servei de Salut de les Illes Balears

Gestió personal

Gestiona el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Torn lliure

Requisits per accedir a aquesta categoria

TOTA LA INFORMACIO REFERENT ALS PROCESSOS SELECTIUS S'HA REDIRIGIT A WWW.IBSALUT.ES

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

a) Fotocòpia del document d¿identitat (DNI, NIE o passaport). Les persones que, d¿acord amb la base 2.1.a, tenguin dret a participar en el procés selectiu per una causa determinada de parentiu o dependència han de presentar una fotocòpia compulsada d¿algun document que acrediti aquesta circumstància.
b) Resguard acreditatiu d¿haver pagat la taxa de l¿examen (DUI, exemplar per a l¿Administració), en el qual ha de figurar el segell de l¿entitat bancària que acrediti que s¿ha efectuat el pagament.
c) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica necessària per poder participar en aquesta convocatòria.

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 6 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 01/06/2018 fins al 02/07/2018


Pàgina de la categoria

català . castellano